Home / Đặng Hồng

Đặng Hồng

Tất tần thủ tục cần có khi cho tặng đất

tat-tan-thu-tuc-can-co-khi-cho-tang-dat-2

Theo Điều 188 Luật Đất Đai 2013 Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất 1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển …

Xem thêm »