Pin It
Home / Tin tức / Pháp lý / Điều kiện để kinh doanh nhà hình thành trong tương lai

Điều kiện để kinh doanh nhà hình thành trong tương lai

Theo quy định mới về vấn đề kinh doanh bất động sản, việc kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai là một vấn đề khá mới.  Để tham khảo vấn đề này ở một số loại văn bản như: Luật nhà ở 2014, Luật kinh doanh bất động sản 2014, Nghị định 76/2015/NĐ-CP.

avenu-1432658044

Việc quy định về kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai cần tuân thủ những điều kiện theo quy định tại Nghị định 76/2015/NĐ-CP như sau:

Điều 10. Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

Bên mua, bên thuê mua chưa nhận bàn giao nhà ở hoặc đã nhận bàn giao nhà ở có quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai cho tổ chức, cá nhân khác khi hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua chưa nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng hợp đồng có quyền chuyển nhượng tiếp hợp đồng mua bán, thuê mua cho tổ chức, cá nhân khác khi hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận chưa nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cấp giấy chứng nhận.

Việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai thì phải chuyển nhượng hợp đồng theo từng căn nhà riêng lẻ hoặc từng căn hộ; đối với trường hợp hợp đồng mua bán, thuê mua nhiều căn nhà riêng lẻ hoặc nhiều căn hộ thì phải chuyển nhượng toàn bộ số căn nhà hoặc căn hộ trong hợp đồng đó.

Như vậy, theo quy định trên thì khi kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lại bạn cần tuân thủ các điều kiện để đảm bảo quyền lợi cho các bên và đặc biển là để đảm bảo cho người mua, thuê hoặc nhận chuyển nhượng.

 

Bình luận

Bình luận