Pin It
Home / Tin tức / Pháp lý / Những điều kiện miễn thuế thu nhập cá nhân khi bán nhà đất

Những điều kiện miễn thuế thu nhập cá nhân khi bán nhà đất

Theo Thông tư 111 ngày 15/8/2013 và Thông tư 92 ngày 15/6/2012 của Bộ Tài chính quy định, nếu gia đình bạn chỉ một nhà ở duy nhất, đồng thời có quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam và ba mẹ bạn phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau thì sẽ thuộc đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân khi bán tài sản đất đai.

Những điều kiện miễn thuế thu nhập cá nhân khi bán nhà đất

Đối tượng 1: Chỉ có duy nhất quyền sở hữu một nhà ở hoặc quyền sử dụng một thửa đất ở tại thời điểm chuyển nhượng.

Đối tượng 2: Có quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày.

Tuy nhiên, phải lưu rằng thời điểm xác định quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở phải là ngày cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở chứ không phải là ngày đến ở nhé.

Đối tượng 3: Chuyển nhượng toàn bộ nhà ở, đất ở đó.

Như vậy, quy định nêu trên để hiểu rõ hơn về điều kiện miễn thuế thu nhập cá nhân và áp dụng đối với trường hợp của mình.

 

Bình luận

Bình luận