Pin It
Home / Tin tức / Pháp lý / Bố mẹ cho đất hay nhà thì có phải được sự đồng thuận của tất cả con cái không?

Bố mẹ cho đất hay nhà thì có phải được sự đồng thuận của tất cả con cái không?

Trường hợp thứ nhất: Nếu căn nhà này là tài sản chung của bố mẹ bạn thể hiện bằng việc sổ đỏ đứng tên hai vợ chồng phát sinh trong thời kỳ hôn nhân mà không phải tài sản được tặng cho riêng hoặc thừa kế riêng:

bo-me-cho-dat-hay-nha-thi-co-phai-duoc-su-dong-thuan-cua-tat-ca-con-cai-khong-1

Luật Hôn Nhân gia đình 2014 – Điều 35. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung 1. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận. 2. Việc định đoạt tài sản chung phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của vợ chồng trong những trường hợp sau đây: a) Bất động sản;

Vì vậy, bố mẹ bạn sẽ cùng thỏa thuận việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và không cần có ý kiến của con cái.

Trường hợp thứ hai: Nếu là tài sản của hộ gia đình mà bố hoặc mẹ bạn là người đại diện.

Theo Điều 109 Bộ Luật Dân sự 2005: Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của hộ gia đình. 1. Các thành viên của hộ gia đình chiếm hữu và sử dụng tài sản chung của hộ theo phương thức thoả thuận.

2. Việc định đoạt tài sản là tư liệu sản xuất, tài sản chung có giá trị lớn của hộ gia đình phải được các thành viên từ đủ mười lăm tuổi trở lên đồng ý; đối với các loại tài sản chung khác phải được đa số thành viên từ đủ mười lăm tuổi trở lên đồng ý.

Bình luận

Bình luận