Pin It
Home / Tin tức / Pháp lý / Có được chuyển nhượng nhà đất khi chưa có sổ đỏ?

Có được chuyển nhượng nhà đất khi chưa có sổ đỏ?

Theo quy định tại khoản 1 điều 188 Luật đất đai 2013, người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất khi có các điều kiện:

–  Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ)

–  Đất không có tranh chấp;

–  Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

– Trong thời hạn sử dụng đất.

giup-ban-tra-loi-7-cau-hoi-ve-vay-the-chap-so-do-1

Việc có giấy tờ về nhà đất là một trong những điều kiện tiên quyết để chuyển nhượng, mua bán một mảnh đất hợp pháp. Tuy nhiên, trên thị trường bất động sản trong những năm gần đây tồn tại một số loại giao dịch hợp pháp mà tài sản là đối tượng của giao dịch vẫn chưa được hình thành, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, trong đó có giao dịch liên quan tới việc chuyển nhượng bất động sản hình thành trong tương lai. Thực chất đây là một trong những hình thức huy động vốn từ tiền mua nhà ứng trước của các đối tượng được quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam, song cần đáp ứng một số điều kiện theo quy định tại điều 9 Nghị định 71/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật nhà ở 2005:

–  Đã có thiết kế kỹ thuật nhà ở được phê duyệt,

–  Đã xây dựng xong phần móng của nhà ở,

–  Hoàn thành thủ tục mua bán qua sàn giao dịch BĐS theo đúng quy định của pháp luật về kinh doanh BĐS

–  Đã thông báo cho Sở Xây dựng nơi có dự án phát triển nhà ở.

Ngoài ra,còn một số trường hợp các bên được phép chuyển nhượng tài sản là quyền sử dụng đất khi chưa có giấy chứng nhận quyền sở hữu như sau:

“ Khoản 1 Điều 168. Thời điểm được thực hiện các quyền của người sử dụng đất

Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất”.

“Khoản 3 Điều 186. Quyền và nghĩa vụ về sử dụng đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam; người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam

Trường hợp tất cả người nhận thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất đều là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam quy định tại khoản 1 Điều này thì người nhận thừa kế không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng được chuyển nhượng hoặc được tặng cho quyền sử dụng đất thừa kế..”

Mọi giao dịch không thuộc các trường hợp nêu trên, khi chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất mà chưa có giấy chứng nhận (sổ đỏ) đều không được pháp luật công nhận.

Bình luận

Bình luận