Pin It
Home / Tin tức / Pháp lý / Có thể chuyển đất trồng lúa sang đất thổ cư được không?

Có thể chuyển đất trồng lúa sang đất thổ cư được không?

Với chính sách bảo đảm an ninh lương thực, Nhà nước đặt mục tiêu bảo vệ đất trồng lúa lên hàng đầu, hạn chế chuyển đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích khác nếu không thật sự cần thiết cho sự phát triển kinh tế, xã hội. Việc chuyển đất trồng lúa sang mục đích khác là có điều kiện, có giới hạn, phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

Theo Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 57 Luật Đất đai năm 2013 thì trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối; Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

co-the-chuyen-dat-trong-lua-sang-dat-tho-cu-duoc-khong-1

Khoản 2, Điều 134 của Luật này quy định, trường hợp chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp gia đình bạn hỏi, căn cứ các quy định nêu trên, nếu được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép, gia đình bạn mới được chuyển mục đích sử dụng đất. Theo quy định tại khoản 1 Điều 109 Luật Đất đai 2013:

“1. Khi chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại các điểm d, đ, e và g khoản 1 Điều 57 của Luật này thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định sau đây:

a) Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trả một lần cho cả thời gian thuê bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất và tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của loại đất trước khi chuyển mục đích sử dụng đất;

b) Nộp tiền thuê đất hàng năm theo loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất. Giá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định. Bạn tham khảo giá đất của huyện Bình Chánh tại Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND quyết định của UBND thành phố Hồ Chí Minh quy định về giá các loại đất tại thành phố Hồ Chí Minh áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Bình luận

Bình luận