Pin It
Home / Tin tức / Pháp lý / Mang 2 quốc tịch có được mua nhà ở Việt Nam không?

Mang 2 quốc tịch có được mua nhà ở Việt Nam không?

Mang 2 quốc tịch có được mua nhà ở Việt Nam không? Tùy vào hiện tại bạn đang sinh sống lâu dài ở Việt Nam hay sinh sống lâu dài ở nước ngoài. Do đó, chúng tôi cung cấp quy định của pháp luật dưới đây để bạn tham khảo:

Mang 2 quốc tịch có được mua nhà ở Việt Nam không?

Điều 126 Luật Nhà ở 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định:

“Điều 126. Quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài 1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc các đối tượng sau đây được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép cư trú tại Việt Nam từ ba tháng trở lên thì có quyền sở hữu nhà ở để bản thân và các thành viên trong gia đình sinh sống tại Việt Nam:

a) Người có quốc tịch Việt Nam;

b) Người gốc Việt Nam thuộc diện người về đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo pháp luật về đầu tư; người có công đóng góp cho đất nước; nhà khoa học, nhà văn hóa, người có kỹ năng đặc biệt mà cơ quan, tổ chức của Việt Nam có nhu cầu và đang làm việc tại Việt Nam; người có vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam sinh sống ở trong nước.

Mang 2 quốc tịch có được mua nhà ở Việt Nam không?

2. Người gốc Việt Nam không thuộc các đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều này được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp Giấy miễn thị thực và được phép cư trú tại Việt Nam từ ba tháng trở lên thì có quyền sở hữu một nhà ở riêng lẻ hoặc một căn hộ chung cư tại Việt Nam để bản thân và các thành viên trong gia đình sinh sống tại Việt Nam.”

Như vậy, để có thể sở hữu nhà ở tại Việt Nam, bạn phải đáp ứng điều kiện nêu trên. Khi thực hiện các thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, các bên phải thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước. Các loại thuế, phí, lệ phí phải nộp khi chuyển quyền sử dụng đất bao gồm:

Thuế thu nhập cá nhân

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về Thuế năm 2014 quy định mức thuế suất áp dụng đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là 2%. Luật này có hiệu lực vào đầu năm 2015

Lệ phí trước bạ (Thông tư số 34/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 124/2011/TT-BTC)

Mức đóng lệ phí trước bạ là 0,5% giá tính trước bạ theo quy định của UBND cấp tỉnh.  Lệ phí công chứng (Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTP)

Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng mức phí phải nộp tính trên giá trị quyền sử dụng đất theo ngạch giá.

Phí, lệ phí hành chính nhà nước khác

Bình luận

Bình luận