Pin It
Home / Tin tức / Pháp lý / Thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất

Thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 16/2011/TT-BTNMT như sau

fdj1447217029

Người đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận nộp một (01) bộ hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận, hồ sơ gồm:

Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận;

Giấy tờ chứng minh đã đăng tin mất Giấy chứng nhận ba (03) lần trong thời gian không quá mười (10) ngày trên một trong các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương đối với tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Đối với hộ gia đình và cá nhân thì phải có giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy tại trụ sở UBND cấp xã trong thời gian mười lăm (15) ngày.

Trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn thì không phải có giấy tờ chứng minh đã đăng tin mất, giấy niêm yết thông báo mất giấy nhưng phải có giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đó.

Việc nộp hồ sơ để làm thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận bị mất chỉ được thực hiện sau thời gian ba mươi (30) ngày kể từ ngày đăng tin lần đầu hoặc từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận hoặc ngày ký giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

20141106-tu-van-chon-mua-nha-theo-phong-thuy-3

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất kiểm tra hồ sơ; trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận mới; trao Giấy chứng nhận cho người đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.”

Như vậy trường hợp của chị theo quy định trên để cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chị tiến hành theo thủ tục sau:

Bước 1: Xin xác nhận của UBND cấp xã về việc căn nhà của chị bị hỏa hoạn.

Bước 2: Sau 30 ngày, kể từ ngày ký Giấy xác nhận trên, chị nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh*. Hồ sơ gồm có:

Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận;

Giấy xác nhận trên.

 

Bình luận

Bình luận